top of page

Algemeen

Merlin's Maan (KvK 82409714), hierna te noemen ‘Merlin's Maan’, verleent hierbij toegang tot de website www.merlinsmaan.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Merlin's Maan’ en derden zijn aangeleverd. ‘Merlin's Maan’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. 

 

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Merlin's Maan’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een training-, massage-, of coachingtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Merlin's Maan’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Merlin's Maan’.

Disclaimer

bottom of page